Вверх

Добро пожаловать на сайт еврейской общины Днепра

RSS
  • В Украине предпринят проект «Є-ТОМУС» – создание официальных методических пособий по предметам еврейского цикла
«Центр еврейского образования Украины» при поддержке «Украинского культурного фонда» предпринял проект создания курсов для учителей еврейских предметов в системе еврейского среднего образования, которые бы получили статус «повышения квалификации», были сертифицированы и одобрены украинским государством.
 
Проект получил название «Є-ТОМУС» («Єврейська традиційна освіта в модерному українському суспільстві») и он реализуется с 3 июля оп 31 октября. За это время привлеченные эксперты должны написать 10 учебных курсов, которые затем будут переданы в Министерство образования Украины для официального утверждения и получения государственного статуса. (В Украине учителя получают повышение статуса, особые карьерные категории и повышение зарплаты если проходят исключительно признанные государством образовательные курсы).
 
Как будет реализовываться проект затем, организаторы пока точно не знают – возможно, будут организованы семинары в самом Центре еврейского образования Украины в Киеве, а возможно курсы будут реализовываться в областных центрах последипломного образования и повышения квалификации. Так же не исключается возможность использования для региональной реализации нескольких опорных структур, таких как МГПИ «Бейт Хана» в Днепре, школа «ORT» в Одессе и прочие. Этот вопрос будет обсуждаться после положительного решения Министерства образования Украины.
 
Кто же создает курсы, по которым будут готовиться учителя еврейских школ, а также учителя из других школ, которые захотят повысить свою квалификацию используя курс по еврейским предметам? Центр Еврейского Образования сообщил нашему сайту следующее:
-      два курса, «Єврейська освіта в Україні та світі: історія та сучасність» а также «Методика викладання дисциплін з юдаїки» пишет сама Наталья Бакулина, директор ЦЕОУ, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института педагогики НАПН;
-      два курса, Традиційна культура єврейського народу» и «Традиційне єврейське музичне мистецтво» создает Раиса Гехтман, методический консультант ЦЕОУ, соавтор ряда программ повышения квалификации;
-      курс «Історія єврейського народу» пишет Ирина Фридман, учитель высшей категории, автор курсов по истории еврейского народа для учеников 5-11 классов;
-      курс «Реалізація компетентнісного підходу на уроках івриту» создает Ольга Яковлева, старший преподаватель Таврийского национального университета имени Вернадского, преподаватель иврита магистерской программы иудаики НаУКМА;
-      курс «Історія Голокосту на теренах України» пишет Анатолий Подольский, кандидат исторических наук, директор Украинского центра изучения истории Холокоста;
-      курс «Бабин Яр: пам"ять на тлі історії» создает Ольга Лимонова, историк, соавтор методических разработок по истории Холокоста в Украине;
-      курс «Неформальна єврейська освіта» пишет Виктория Елфимова, координатор образовательных программ «Центра еврейского образования Украины»;
-      а курс, под названием «Клас як соціальна група» создает Мирослав Гринберг, глава правления ГО «Київський освітній центр «Простір толерантності».
 
Однако, организаторы утверждают, что для них главными являются не чиновники Министерства, а именно учителя: «Цільова аудиторія проекту – вчителі мови іврит, історії, традиції, мистецтва, музики єврейського народу у закладах освіти України, вихователі та музичні керівники дошкільних закладів освіти із єврейським етнокультурним компонентом, ведучі та керівники освітніх програм культурно-освітніх центрів і проектів неформальної єврейської освіти, зокрема клубів і дитячих таборів, керівники закладів освіти та культурно-освітніх програм, студенти, науковці та діячі культури, дослідницька та професійна діяльність яких пов’язана з юдаїкою, широке коло зацікавлених фахівців, які хотіли би розширити та поглибити свої знання з єврейських студій за для подальшої освітньої, наукової та культурно-мистецької діяльності, здійснення досліджень та проектів в царині українсько-єврейських взаємин, розроблення інтегрованих освітніх програм і навчально-методичних комплексів з гуманітарних дисциплін, які б розкривали особливості взаємопроникнення та взаємовпливу української та єврейської культур, – рассказала нашему сайту директор ЦЕОУ Наталья Бакулина, – цілі та завдання проекту: проаналізувати нормативні документи, методичні рекомендації та фахову науково-методичну літературу з проблематики проекту; вивчити стан вирішення проблеми в модерній українській і світовій освітній практиці; дібрати зміст навчальних модулів освітньої програми; визначити критерії до рівня сформованості фахових компетентностей відповідно до того чи іншого навчального модуля; розробити навчальні модулі з профільних і вибіркових курсів освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів, фахівців і здобувачів формальної, неформальної й інформальної освіти, діячів науки та культури».