Вверх

Добро пожаловать на сайт еврейской общины Днепра

RSS
logo
  • Еврейская община обратилась в национальную полицию
Наш сайт публикует полный текст обращения в Национальную полицию Украины, которое было направлено еврейской общиной Днепра, в связи с появившимся антисемитским видео. Это заявление было передано в правоохранительные органы в пятницу, 18 октября. Ранее на нашем сайте публиковались украинский и русский вариант «Заявления еврейской общины Днепра», сделанного по этому поводу.

Начальнику Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП
в Дніпропетровській області
полковник поліції
Ткаченку Миколі Івановичу

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ РЕЛIГIЙНОЇ ГРОМАДИ
В особі Фрідкіса Олександра Абрамовича, що діє на підставі довіреності

ЗАЯВА
в порядку статті 214 КПК України про вчинення кримінального правопорушення

Дніпропетровська єврейська релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян, які сповідують іудаїзм і добровільно обʼєдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб, для спільного здійснення права на свободу сповідання та поширення іудаїзму, та здійснює свою діяльність вже протягом 27 років. Головними завданнями Дніпропетровської єврейської релігійної громади є здійснення богослужіння, релiгiйних обрядiв ; вивчення Тори та іудаїзму, його історичного шляху; надання духовної та матеріальної допомоги тим, хто її потребує; формування та реалізація освітніх програм в сфері іудаїзму, єврейської іcтopії та культури; встановлення міжнародних контактів i звʼязків з релігійними організаціями i громадами інших країн; ведення межконфесiонального діалогу; сприяння збереженню, відродженню i утриманню в належному стані місць, i/та споруд, повʼязаних з релігію, історією та культурою єврейського народу; здійснення добродійної (неприбуткової) діяльності, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення милосердя. Єврейська громада Дніпра є визнаним зразком і лідером єврейського відродження на пострадянському просторі - десятки громад України і ближнього зарубіжжя направляють своїх представників в єврейську громаду Дніпра для вивчення досвіду її роботи. А також, з моменту відкриття центру «Менора», який став важливою памʼяткою міста, в ньому проходять найважливіші не тільки єврейські, але і міські заходи, а також форуми і події національного та міжнародного рівня.

Таким чином, Дніпропетровська єврейська релігійна громада є однією з головних організацій міста, та країни в цілому, яка здійснює благодійну допомогу, встановлює нові міжнародні звʼязки та реалізує різного рівня освітні програми.

Однак, 14 жовтня 2019 року громадянином України, Пелихом Дмитром Івановичем (зареєстрований за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Урицького, будинок 4, квартира 3) на інформаційному каналі YouTube під каналом користувача «Дмитрий Пелих» було опубліковано відео під назвою «Обращение к Президенту Украины: Хасидский Днепр», що знаходиться за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=j2qwrXPO5yM.

Записане та опубліковане Пелихом Дмитром Івановичем відео спрямоване на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Так, в вказаному відео дії вчиненні Пелихом Дмитром Івановичем, а саме, його висловлювання стосовно єврейського народу та закликів щодо розповсюдження серед інших груп населення настроїв неприязні, та почуття сильної ворожнечі можливо кваліфікувати за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України, а саме, як умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Під діями, спрямованими на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і гідності розуміють будь-які дії, метою яких є значне посилення серед певних груп населення настроїв неприязні, почуття сильної ворожнечі та огиди до інших етнічних або расових груп чи конфесій, приниження позитивних якостей тієї чи іншої нації порівняно з іншими. Це можуть бути публічні підбурювання до вигнання за межі України або переселення в інші її регіони представників відповідних етнічних чи расових груп, розповсюдження матеріалів із завідомо неправдивими вигадками щодо таких груп, пропаганда расової, національної, релігійної винятковості або нетерпимості, наруга над певними історичними та культурними реліквіями національних меншин або титульної нації, заборона відзначення національних свят чи відправлення релігійних культів, знищення або пошкодження памʼятників чи споруд, які являють собою релігійну або культурну цінність якої-небудь групи населення, примушування до відмови від своєї національності тощо.

Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

За змістом статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобовʼязаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України вказує на те, що слідчий або прокурор зобовʼязаний в будь-якому разі зареєструвати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та внести, не пізніше 24 годин після подання заяви, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий та прокурор не мають жодних законних підстав відмовити у реєстрації повідомлення в ЄРДР, навіть, якщо на їх думку, таке повідомлення не свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

Законом (частини 4 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України) передбачено обовʼязок слідчого, прокурора, іншої службової особи, уповноваженої на прийняття заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення, прийняти і зареєструвати їх. Будь-яка відмова не допускається і свідчить про обмеження у доступі до правосуддя у кримінальному судочинстві.

Крім того, кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає обовʼязкового доведення заявником наявності обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення. У випадку, якщо в ході досудового розслідування не буде доведено наявності обставин, викладених у заяві, таке кримінальне провадження, за правилом ст. 284 КПК України, може бути закрито з відповідних підстав. Норми вказаного кодексу не підлягають будь-якому тлумаченню.

Жодна норма КПК України не містить вказівки на проведення будь-яких перевірок наявності/відсутності обставин кримінального правопорушення, а навпаки, чітко вказує на те, що відомості, викладені в заяві (повідомленні), протягом 24 годин мають бути внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і почато досудове розслідування.

При цьому, у відповідності до частини 5 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України до ЄРДР вносяться саме ті обставини, які були наведені заявником у своїй заяві про можливе вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовʼязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Керуючись статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України,
прошу:
1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене Пелихом Дмитром Івановичем кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України, про що надати заявнику відповідний витяг.

Додатки:
1. Копія довіреності від 21.07.2019 р.
2. Копія наказу № 4-к/тр від 30.04.2013 р.
3. Копія Статуту Дніпропетровської єврейської релігійної громади

Представник
Днiпропетровської єврейської релігійної громади
Фрідкіс О.А.

18 жовтня 2019 року